การตัดสินใจบนขอบความยุ่งเหยิงแนวทางของฮิวริสติก

ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง อลหม่าน หากเราต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่รวดเร็วและมีโอกาสที่จะแม่นยำ เราจำเป็นต้องอาศัยกฎอันเรียบง่ายตามแนวทางของฮิวริสติกเพื่อช่วยนำทาง กฎเหล่านี้ควรจะช่วยให้ตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อโอกาสที่กำลังจะวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วได้บ้าง กฎ How to – มีแนวคิดที่ระบุล่วงหน้าว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่งได้อย่างไร กฎขอบเขต – การกำหนดขอบเขตที่จะไปให้ถึงหรือปริมาณที่จะเข้าครอบครอง ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสมดุล...