สรุปประเด็นหลัก Marketing 5.0

Introduction 1. Marketing 5.0 ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้น ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี​มาช่วยงานการตลาด หรือ MarTech Challenges Marketers […]