สรุปหนังสือ EQ ตัดสินชะตากรรม

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มคนที่มี EQ สูง รู้จักความสามารถของตนเป็นอย่างดี ชัดเจนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อคุณสมบัติ อุปนิสัย ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ ค่านิยมของตน […]

CHAMPSPACE กับ 7 Quotients

7Q หรือความฉลาดทั้ง 7 (ไม่ใช่คนแคระทั้ง 7) ได้แก่ หากจะพิจารณาถึงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความฉลาดทั้ง 7 และนำ CHAMPSPACE […]