โมเดลออกแบบชีวิต 1: สมการชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Equation)

แน่นอนว่าคนทุกคนเกิดมาแล้ว ย่อมมีแรงปรารถนาที่แตกต่างกัน แต่คนทุกคนก็ต้องการความสุขกับความสำเร็จเหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นเฉพาะตัวก็ตามที … ผมชื่นชอบสมการที่อธิบายความสุขและความสำเร็จอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้กับทุกคนของ Chip Conley แบบนี้ ความสุข = การอยากได้สิ่งที่คุณมี / การมีสิ่งที่คุณอยากได้...

สูตรสร้างมิตรภาพ

ผมรู้สึกประทับใจกับสูตรสร้างมิตรภาพของ ดร.แจ๊ค เซเฟอร์ (Dr. Jack Schafer) ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์การเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI โดยการเริ่มต้นด้วยประโยคเด่นของ มายา แองเจอโล ในหนังสือของเขา ที่กล่าวว่า “ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูด จะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร”...

สมการดุลยภาพของ “ความฉลาด-ความโง่”

จากคำกล่าวของ ชาร์ลส์ บูเคาว์สกี ที่ว่า “ปัญหาของโลกนี้คือคนฉลาดมักเต็มไปด้วยข้อสงสัย ขณะที่คนโง่เปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจ” “The problem with the world is that the intelligent...