Evolution

Evolution เป็นบอร์ดเกมที่สอนให้เห็นถึงความเป็นไปตามกลไลธรรมชาติได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมายในการเล่นอยู่ที่วิวัฒนาการของสัตว์ ซึ่งผู้เล่นจะต้องทำสัตว์ชนิดที่เลือกนั้นเกิดวิวัฒนาการและให้มีประชากรมากที่สุดก่อนจะจบเกม สัตว์แต่ละประเภทจะมีลักษณะกับวิธีการแตกต่างกันไป ถึงแม้จะเป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ก็ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และออกแบบมาได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง