อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 7 – Heuristics

ผมรู้จักกับคำนี้ครั้งแรก ตั้งแต่ตอนที่แทรกซึมเข้าไปเรียนวิชา AI ของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยสมัย ป.ตรี เมื่ออาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่อง Search Algorithm ก็ได้พบว่ารูปแบบที่แน่นอนตายตัวที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ Tree นั้นช่วยให้เข้าถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ แต่รูปแบบ Heuristics จะช่วยให้ค้นหาผลลัพธ์ได้โดยการันตีว่าดีแน่นอนแม้จะไม่ดีที่สุด...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...

กฎฮิวริสติก (Heuristics)

 ฮิวริสติก คือ กฎหรือกลุ่มของกฎแบบง่ายๆ ในการตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายในเวลาที่จำกัด กิเกอเรนเซอร์ อธิบายว่า พวกเราใช้ฮิวริสติกกันบ่อยจนชื่อสปีชีส์ของเราควรเป็น “โฮโมฮิวริสติคัส” น่าจะเหมาะกว่า เขากับเพื่อนร่วมงานแสดงความเห็นว่า แม้จะมีภูเขาข้อมูลจำนวนมหาศาล โฮโมฮิวริสติคัส...