อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 7 – Heuristics

ผมรู้จักกับคำนี้ครั้งแรก ตั้งแต่ตอนที่แทรกซึมเข้าไปเรียนวิชา AI ของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยสมัย ป.ตรี เมื่ออาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่อง Search Algorithm ก็ได้พบว่ารูปแบบที่แน่นอนตายตัวที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ Tree […]

กฎฮิวริสติก (Heuristics)

 ฮิวริสติก คือ กฎหรือกลุ่มของกฎแบบง่ายๆ ในการตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายในเวลาที่จำกัด กิเกอเรนเซอร์ อธิบายว่า พวกเราใช้ฮิวริสติกกันบ่อยจนชื่อสปีชีส์ของเราควรเป็น “โฮโมฮิวริสติคัส” น่าจะเหมาะกว่า […]