life

คนที่สุขและสำเร็จ ตอนที่ 4

คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แน่นอนที่สุดว่าจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีสิ่งที่นี้ ก็ปราศจากความสุขในตอนต้น ขาดโอกาสไปอย่างมากที่จะเก็บเกี่ยวความสุข ความสำเร็จที่ผ่านเข้ามาในชีวิต สุขภาพที่ว่านี้ หมายรวมถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ใจคือนาย กายคือบ่าว แคบไปไหมกับความคิดนี้ ในชีวิตจริงอาจขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่ทั้งสองสิ่งทำงานสอดประสานกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ร่างกายที่แข็งแรง มาจากอาหารการกินที่มีประโยชน์ […]

คนที่สุขและสำเร็จ ตอนที่ 3

คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ นอกจากจะมั่งมี บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แล้ว การบริหารจัดการทรัพย์เพื่อให้ความมั่งคั่งคงอยู่หรือเพิ่มพูนขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เราทีชีวิตอยู่ เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง ในกรณีที่ยังไม่มั่งคั่ง ก็ยิ่งจะต้องมีการวางแผนให้ไปสู่จุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม ความมั่งคั่งที่กล่าวถึงนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรวยล้นฟ้า แต่ควรจะมีทรัพย์มากพอที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิตได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เราอาจแบ่งกลุ่มของทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินนั้น ช่วงเวลาของการเก็บออมก่อนนำมาใช้ ผลตอบแทน และความเสี่ยงของทรัพย์ ได้แก่ […]

คนที่สุขและสำเร็จ ตอนที่ 2

คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองเสียก่อน แต่จะเริ่มตรงไหน อย่างไร ก็คงจะหนีไม่พ้นการรู้จักตนเอง การค้นหาความต้องการพร้อมกับเป้าหมายที่จะไปให้ถึง (ถ้าไม่มีก็ควรจะสร้างเป้าหมายขึ้นมาตามแต่วัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หากรวมถึงสังคมได้ก็จะดี) การรู้จักตัวเอง ประกอบไปด้วย บุคลิกภาพ ความสามารถหรือสิ่งที่เราถนัด ประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์ และดวงชะตา ใช่แล้วครับ […]

คนที่สุขและสำเร็จ ตอนที่ 1

คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้จะต้องครบเครื่องใน 3 เรื่องได้แก่ สุขภาพ สติปัญญา และทรัพย์สิน ในยุคปัจจุบันการแสวงหาความรู้ไม่ใช่เรื่องทีจะต้องมีอุปสรรคหนักหนาอีกต่อไป ช่องทางก็มีมากกว่าแค่การสืบค้นตรงตรงผ่านอินเตอร์เน็ต อยากเข้าถึงผู้รู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารล้ำสมัย แต่ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าก็คือการสร้างองค์ความรู้และสิ่งต่างต่างขึ้นมาใหม่ มันง่ายขึ้นเรื่อยเรื่อย ในยุคปัจจุบ้นสติปัญญาของคนเราจะขึ้นอยู่กับพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ลดช่องว่างพสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดของแต่ละคน ความท้าทายจึงขึ้นอยู่กับการไขว่ขว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นอาหารสมองต่อเติมปัญญา […]

เบญจขันธ์กับสถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ

สืบเนืองจากการที่ผมได้เลือกเบญจขันธ์มาใช้ในการอธิบายชีวิตของเรา แล้วก็เลือกโมเดล STEEP มาใช้เป็นกรอบการเพื่อมองความเป็นไปของโลก ส่วนสถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูณาการตามที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น ผมนำมาผสมโรงในบทนี้เพื่อให้เห็นว่า กรอบการดำเนินชีวิตนี้สามารถช่วยพัฒนาศัยภาพหรือเป็นประโยชน์กับเราและโลก ซึ่งโลกก็ได้ส่งผลกระทบต่อเราเช่นกัน Social (SO), Career (CA), Wealth (WE) สัมพันธ์โดยตรงกับโลก […]

Integrated Life Architecture: สถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ

หนังสือเรื่อง : Integrated Life Architecture: สถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ หมวด : หนังสือทั่วไป การพัฒนาตนเอง ผู้แต่ง : ธนกฤต เลิศเมธาสกุล เกริ่นนำ: […]

ชีวิตคืออะไร

ผมพบว่า การตอบคำถามสุดคลาสสิคที่ว่าชีวิตคืออะไรได้ชัดเจนและลงตัวที่สุด คือการนำหลักพุทธศาสนามาช่วยอธิบาย จากการตกผลึกของผมนั้น ชีวิตคือ ความเป็นธรรมชาติของตัวเราที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโลกที่มีความเป็นธรรมชาติและพลวัตรของตัวมันเอง ผมขอเริ่มต้นอธิบายด้วยเบญจขันธ์ ดังนี้ “ขันธ์” แปลว่า หมวดหมู่ หรือ กอง ส่วน “เบญจ” […]

การดำเนินชีวิตและปัจจัยกระทบ (LIFE+-X)

การดำเนินชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเรานั้น ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ย่อมจะมีส่วนที่เหมือนกัน และในฐานะที่เกิด ที่เป็น ที่ดำเนินไป ต่างกรรมต่างวาระ ต่างจิตต่างใจ ก็ย่อมจะมี่ส่วนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะเป็นรายบุคคลไป ผมจึงตั้งเป็นสมการง่ายๆ ได้แก่ LIFE+-X = 0 อธิบายทางฝั่งซ้ายได้ว่า […]