โมเดลออกแบบชีวิต 1: สมการชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Equation)

แน่นอนว่าคนทุกคนเกิดมาแล้ว ย่อมมีแรงปรารถนาที่แตกต่างกัน แต่คนทุกคนก็ต้องการความสุขกับความสำเร็จเหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นเฉพาะตัวก็ตามที … ผมชื่นชอบสมการที่อธิบายความสุขและความสำเร็จอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้กับทุกคนของ Chip Conley แบบนี้ ความสุข = การอยากได้สิ่งที่คุณมี / การมีสิ่งที่คุณอยากได้...

โมเดลออกแบบชีวิต 6: แพลทฟอร์มชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Platform)

ในที่สุดผมก็ทำมันจนเสร็จ ใช่แล้ว มันคือต้มยำที่รวมเอาเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ใช้กับองค์กรมาปรับใช้กับชีวิต ผมคิดว่ามันควรเป็นแพลทฟอร์มช่วยให้เห็นภาพเพื่อการวิเคราะห์ออกแบบและวางแผนให้กับเพื่อนร่วมโลกของผมได้บ้าง จึงได้เรียกมันว่า Life Platform แต่ช้าก่อน เนื่องด้วยการที่ได้รวมเอาทุกมุมมองเท่าที่ปัญญาผมจะสังเคราะห์ออกมาได้ ณ ห้วงเวลาหนึ่ง นอกเหนือจากการรวมเอาเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ผมจึงใส่คำขยายความเพิ่มเติมว่าเป็นแบบบูรณาการ จึงกลายมาเป็น...

โมเดลออกแบบชีวิต 5: สถานการณ์ชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Scenario)

หลักคิดสำคัญของศาสนาสอนในเราอยู่กับปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติให้ดีและมีความสุขกันเสียแต่ตอนนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพ และสถานการณ์ใดก็ตาม จึงต้องพินิจกันที่ภายใน (ใจ) แต่มนุษย์คือสัตว์ที่พื้นฐานแล้วท้าทายกับสิ่งภายนอกเพราะกิเลส จึงมักไม่พอใจกับสถานภาพ และ/หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ จึงต้องไตร่สวนทวงถามอดีต เพราะปัจจุบันเป็นผลจากเหตุที่เกิดในอดีต แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับอนาคตจะเป็นอย่างไร ตามความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ บวกกับอนาคตจะดีได้อย่างไร...

โมเดลออกแบบชีวิต 4: แผนที่นำทางชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Roadmap)

จากสถาปัตยกรมชีวิต ผมเริ่มคิดต่อไปว่า ทำไมจึงมีได้เพียงแค่นั้น เราจะสร้างรายละเอียดที่ให้ข้อมูลได้ทั้งมุมกว้างและลึกขึนอีกเพื่อเพิ่มบทบาทจากแค่เป็นการมองภาพรวมเป็นการเห็นภาพเชิงสัมพันธ์ได้หรือไม่ จึงคิดถึงแนวทางที่จะอธิบายหรือสร้างความสัมพันธ์มากกว่ามิติที่เป็นอยู่ นอกจากนี้แล้ว คำถามอื่นก็เริ่มพรั่งพรูขึ้นอีกเช่นเคย หนึ่งในคำถามที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบก็ได้รับการตอบคำถาม เมื่อได้มีโอกาสทำโครงงานวิจัยระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้วิเคราะห์ออกแบบความเชื่อมโยงของบทบาทระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรม กับอีกคำถามสำคัญที่ผมคิดว่าภาพที่ได้ยังคงเป็นแค่ในระดับ Landscape ที่มีเพียงมิติเดียว การจะนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ควรจะต้องตอบให้ได้ถึงช่วงเวลาหรือสถาการณ์...

โมเดลออกแบบชีวิต 3: พอร์ตโฟลิโอชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Portfolio)

หากกล่าวถึงเรื่องในมุมธุรกิจอย่างสินค้าหรือบริการ หรือในมุมของการลงทุน ทุกคนคงจะได้ยินเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอมาบ้างไม่มากก็น้อย หลักคิดของพอร์ตโฟลิโอนั้นเรียบง่ายแต่สำคัญอย่างยิ่งยวด นั่นคือ การพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่อย่างเป็นองค์รวม เพราะเราจะต้องแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปสนับสนุนสิ่งที่มีอยู่นั้น คิดง่ายๆ ก็แรงกายกับเวลาของเรานี่แหละ สิ่งไหนสำคัญกว่าก็ทุ่มให้มากหน่อย สิ่งไหนด่วนใช้ก่อนก็ทุ่มให้ไปก่อน ความยากอยู่ที่มันไม่นิ่ง มันเป็นอนิจจัง บางสิ่งที่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจสำคัญ...

โมเดลออกแบบชีวิต 2: สถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Architecture)

โดยพื้นฐานแล้ว ผมเป็นคนชอบคิดมากกว่าปฏิบัติ ครั้นยามมีช่องเวลาว่างให้คิดหน่อย ก็มักจะคิดเชื่อมโยงเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ป็นระยะ เมื่อตอนที่ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและกลยุทธ์องค์กร ก็พบว่า แท้จริงแล้วองค์ประกอบขององค์กรกับชีวิตคนเรา ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แค่มีขนาด (Scale) ที่ต่างกันเพียงเท่านั้น จากนั้นก็ได้มีโอกาสรู้จักกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise...

กฏที่เรียบง่ายบนสถานการณ์ที่ซับซ้อน

สิ่งต่างๆ อะไรก็ตามที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าจะมีความเรียบง่ายหรือซับซ้อนในตัวมันเอง หากได้มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูง ย่อมมีโอกาสเกิดความสลับซับซ้อนขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ซับซ้อนมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นแน่ เมื่อต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนที่เกิดจากการรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เราควรพิจารณาถึงศาสตร์แห่งความสลับซับซ้อน และเคล็ดลับ 10 ประการ (สำหรับฝูงชน) ดังต่อไปนี้ พัฒนาสิ่งที่ดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของกลุ่มในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม...

แพลทฟอร์มดำเนินชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Platform)

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เสาะแสวงหาแนวทางหรือวิธีการไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต บ้างก็ขนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง บ้างก็เรียนรู้จากผู้อื่น แต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็มักจะมีความคลุมเครือ จับต้องได้ยาก บางทีก็จับต้องไม่ได้เอาเสียเลย ความไม่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ยากต่อการนำไปปฏิบัติ จริงไหมครับ ผมขอขยายความเพิ่มติมสักนิดว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากผู้อื่น สิ่งที่ถูกถ่ายทอดไปมานั้น คือประสบการณ์กับองค์ความรู้ อะไรอื่นที่เราคิดได้ ก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งในสองสิ่งนี้...

การประเมินผลด้วย PRECEDE-PROCEED Model

แบบจำลอง PRECEDE-PROCEED model โดย Lawrence  W. Green และ Marshall Krueter เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา โดยอาศัยการวินิจฉัยปัญหาและสาเหตุของปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย แบบจำลองนี้มีลักษณะเป็นพหุปัจจัยร่วมกันซึ่งมีรากฐานมาจากสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การบริหารและการศึกษา การวินิจฉัยด้านการบริหารเป็นขั้นตอนท้ายสุดของ PROCEED ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทั้งในกิจกรรมด้านการศึกษา/สุขศึกษา การจัดการ...