เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 1

คนหมายเลข 1 มีสภาวะของความเป็นผู้นำสูงมาก เป็นนักสู้ที่ยากจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ชอบการริเริ่มสิ่งต่างๆ ทุกอย่างมักจะมาจากจุดเริ่มต้นที่คุณเป็นคนคิด แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้มีปัญญาที่โดดเด่นราวกับฟ้าประทาน สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์สิ่งรอบตัวได้อย่างละเอียดและสร้างสรรค์ แต่ถ้าคุณไม่เริ่มก็เป็นการยากที่จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปเป็นร่าง รักอิสระ […]