เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 2

คนหมายเลข 2 มีจิตใจอ่อนโยน อารมณ์อ่อนไหวง่าย ลังเล และไม่กล้าตัดสินใจ มีความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง พูดนำเสนอเก่งด้วยวาจานุ่มนวลและเป็นมิตร […]