เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 3

คนหมายเลข 3 มีความคล่องแคล่วว่องไว เปี่ยมไปด้วยพลัง ทั้งการเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานอย่างมุ่งมั่นกระตือรือร้น การเคลื่อนไหวทางกายที่กระฉับกระเฉง มีความชัดเจนในตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความสามารถในการแยกแยะป็นเลิศ แสดงออกถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต่อบุคคลรอบข้างด้วยคำพูดที่ตรงไปตรงมา จุดอ่อนอยู่ที่เรื่องของอารมณ์ร้อน ขี้หงุดหงุด ไม่ค่อยมีความอดทนต่อการรอคอย...