เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 4

คนหมายเลข 4 เป็นนักวางแผนตัวฉกาจ มีความเป็นอัจฉริยะภาพในตัว เป็นคนใฝ่ศึกษาเรียนรู้ เป็นนักแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อแผนการของคุณให้ประสบผลสำเร็จ เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดและด้วยความชาญฉลาด มีทักษะในการเอาตัวรอดที่ดีเยี่ยม ยึดถือความมีวินัย […]