เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 8

คนหมายเลข 8 เป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบ อนุรักษ์นิยม เชื่อมั่นในทัศนคติของตนเอง เป็นคนที่เงียบมาก เฉยๆ อะไรก็ได้ มีความรับผิดชอบและมีความยุติธรรม กระตือรือร้น […]