Open เคล็ดเพื่อความก้าวหน้า

ที่แรกใช้ชื่อหัวข้อว่า “เคล็ดลับเพื่อความก้าวหน้า” แต่เพื่อนท้วงว่าคนอื่นก็ใช้กันทั่วไป เลยเปลี่ยนเป็น “Open เคล็ดเพื่อความก้าวหน้า” ดูจะเหมาะกว่า ก็มีประมาณนี้ครับ 1. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี เห็นแก่ตัวไว้แต่อย่าให้ใครรู้สึกว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัว 2. อย่าทำงานมากเพราะจะกลายเป็นคนขยันแล้วคนอื่นจะไหว้วานจนกลายเป็นภาพลักษณ์ของคนใช้แรงงาน แต่จงสร้างการรับรู้แก่คนอื่นว่าได้ผลของงานมากจากการที่่ (ตัวเอง)...