การปรับปรุงและบริหารจัดการกระบวนการทำงาน

สูตรการอบรมหัวข้อ “การปรับปรุงและบริหารจัดการกระบวนการทำงาน” แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท (Online) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 จัดโดยบริษัท แบล็คแบล็งบล็อค […]