จิตใต้สำนึก (Subconscious Mind)

จิตใต้สำนึก คือคลังสมบัติที่อยู่ในตัวเราที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง เป็นสิ่งที่สร้างร่างกาย บำบัดร่างกาย รวมถึงความผิดปกติต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้มันยังถูกใช้เพื่อดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตเรา จิตใต้สำนึกมีความตรงไปตรงมา ไม่สนใจเหตุผล ไม่เว้นถูกผิด เพียงแค่เราคิดหรือพูดบ่อยๆ […]