คนเป็นศูนย์กลางดีกว่าหรือระบบเป็นศูนย์กลางดีกว่า ตอนที่ 1

สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปดูงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งจดหมาย พัสดุที่ใหญ่ที่สุดของไทย ถ้ายังนึกไม่ออก บอกเลยว่าสีแดงขาวสุกไสวทั่วราชอาณาจักร … เดินไปเดินมา ฟังผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะตามหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งหลังบ้านและหน้าบ้าน ส่วนที่ผมสะดุดคิดขึ้นมาคือส่วนหลังบ้าน […]