50 บริษัทอัจฉริยะที่สุดในโลก

เรามาดู?50 บริษัทอัจฉริยะที่สุดในโลกของปี 2014 (The Smartest Company in the World. And It?s Not Google)?ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร Technology...