กฏที่ว่าด้วยตัวอย่างจำนวนน้อย – The Law of Small Numbers

เราควรระมัดระวังให้ดีเมื่อได้ยินเกี่ยวกับสถิติอันน่าทึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อย เพราะมันอาจเป็นเพียงแค่ผลของการกระจายตัวแบบสุ่มที่พบเห็นได้ทั่วไปเท่านั้น ซึ่งแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญยังตกเป็นเหยื่อของมัน