ปัญหาของค่าเฉลี่ย – The Problem with Averages

ค่าที่ผิดปกติเพียงหนึ่งค่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล และทำให้คำว่าค่าเฉลี่ยไร้ความหมายไปในทันที การยึดติดกับค่าเฉลี่ยเป็นเรื่องเสี่ยง เพราะเรามักไม่รู้ข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเลย ในโลกอันสลับซับซ้อนนี้ การกระจายของข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ เรามักจะเจอค่าผิดปกติที่ต่างจากค่าส่วนใหญ่อย่างมหาศาล การพูดถึงค่าเฉลี่ยจึงฟังดูไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกที