The Viable

Thanakrit dot net ธนกฤต หรือ แชมป์ ผู้วนเวียนอยู่ในแวดวงเทคโนโลยี และคลั่งไคล้อนาคตศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยเชิงนโยบาย การเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ ปัจจุบันทำงานด้านกลยุทธ์ที่บริษัท G-ABLE ชอบใช้เวลาว่างกับการคิดการเขียนบทความตามอำเภอใจและสุนทรียภาพของโปรแกรมมิ่งโค้ด...