Violin

ไวโอลิน หนึ่งในเครื่องดนตรีสากลที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและด้วยน้ำเสียงมีเอกลักษณ์ ที่สามารถสื่ออารมณ์ทั้งเศร้าและสนุกสนานได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าไวโอลินเป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในหมวดเครื่องสายให้กำเนิดเสียงด้วยวิธีการสีเป็นหลัก โดยไวโอลินมีการคาดการว่ามีการพบเห็นครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยไวโอลินมีเครื่องดนตรีที่เป็นต้นแบบคือ เรเบค (Rebec) , ซอเรอเนซองซ์ ( The Renaissance...