หนังสือเล่มนี้สะดุดตาเพราะเป็นบันทึกการสนทนาระหว่างนักคิด 2 ท่าน คือ กฤษณมูรติ และเดวิด โบฮ์ม

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่รู้จักกัน พวกเขาสนทนากันกว่าร้อยครั้ง และก่อนที่จะมาเป็นหนังสือ ?อนาคตของมนุษย์อยู่ตรงไหน? เคยมีบันทึกการสนทนา 13 ครั้งของทั้งสองออกมาเป็นหนังสือ ?The Ending of Time? และแน่นอนว่าจะต้องมีประเด็นต่อเนื่องมาถึงการสนทนาอีก 2 ครั้งที่บันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย เพราะฉะนั้นคนอ่านอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันทั้งหมด นอกเหนือจากนี้คงเป็นเนื้อหาที่คนเคยติดตามความคิดของทั้งสองท่านมาก่อนคุ้นเคยกันพอสมควร

“กฤษณมูรติเสนอว่า มนุษย์จะแก้ปัญหาที่ล้อมรุมอยู่ได้ด้วยการทำให้สมองเงียบเสียงของความคิดลง นั่นคือการทำให้จิตสงบนิ่ง แล้วเฝ้ามองสรรพสิ่งอย่างที่มันเป็น กระทำตามกิจที่ต้องทำ โดยไม่เอาตัวตนเข้าไปผูกมัด”

J.Krishnamurti
David Bohm