ไม่น่าเชื่อว่าจะยังได้ยินคำว่า “เด็กเมื่อวานซืน” ในยุคนี้อีก ขอทำความเข้าใจเป็นรอบสุดท้ายว่า … กล่าวกันมานมนานว่า “เด็กเป็นอนาคตของชาติ” จึงควรด่าเด็กว่า ไอ้เด็กอนาคต ผู้ใหญ่ต่างหากที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อวานซืน ถ้าจะอ้างประสบการณ์ก็ขออธิบายว่า การที่ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อน แต่ที่นี่ประเทศไทย เด็กสมัยนี้ไม่รอต้มน้ำ 5 นาที แล้วมาอาบในประเทศร้อน เขาอาบน้ำเย็นเลย สบายกว่า เร็วกว่า ถูกกาลเทศะมากกว่าด้วย ถ้าอาบเล้วไม่ถูกใจ เทน้ำทิ้ง หาน้ำมาเติมใหม่ เปลี่ยนสถานที่อาบใหม่ เปลี่ยนคนอาบให่้ใหม่ เอ๊ะ อันหลังไม่น่าใช่ (Fail fast แบบ Lean ๆ) หรืออีกประเด็นคือ ประสบการณ์ช่วยในการตัดสินใจที่เฉียบคม อันนี้ใช่เลย แต่ยุคเด็ก Digital เขาไม่นิยม Expert Judgement สักเท่าไหร่ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่าง Google Analytics หรือ Statistic Indicators นำทางเสียก่อนดีกว่า จะได้ไม่ต้องมา defense กันว่านี่มาตรฐานมึงมาตรฐานกู แต่เป็นมาตรฐานที่ใช้สื่อสารแบบเดียวกัน แบบที่ไม่ต้องมีการรับรอง (Certified) อะไรให้ยุ่งยาก … สรุป คือ เด็กในวันนี้เป็นอนาคตของชาติ เด็กในที่นี่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขแต่เป็นความคิด ความอ่าน และความรู้ที่ก้าวทันโลกาภิวัฒน์ เด็กที่ตัวเลขอายุน้อยในวันนี้แต่ก้าวไม่ทันโลก ระวังจะโดนจัดอยู่ในหมวด “ผู้ใหญ่เมื่อวานซืน” ในอนาคตอันใกล้นี้