การพล่ามไปเรื่อย ความไม่ใส่ใจ ความโง่เขลา รวมทั้งความไม่รู้ทำให้คนเราสับสน เราจึงพยายามปกปิดความสับสนด้วยการใช้ถ้อยคำมากมาย ยิ่งถ้อยคำที่ฟังดูมีวาทศิลป์มากเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้น และปรากฏการณ์นี้ยิ่งอันตรายหากเกิดขึ้นพร้อมกับอคติจากการเชื่อถือผู้มีอำนาจ การพูดไม่หยุดคือหน้ากากที่ใช้ปกปิดความไม่รู้ ถ้าความคิดของเรายังคลุมเครือ ไม่เข้าใจเรื่องใดอย่างทะลุปรุโปร่ง เราก็ไม่ควรพูดอะไรออกมาเลย