ความเข้าใจผิดของคนที่อยากเป็นอาสาสมัคร เป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลาย โดยภาพรวมแล้วมันทำให้เกิดการแย่งงานด้วยความที่คุณรู้สึกอยากเป็นคนดีมากกว่าปกติในชั่วขณะหนึ่ง ทั้งที่คุณสามารถทำสิ่งที่ถนัด สิ่งที่ทำอยู่แล้ว และมีสร้างมูลค่าสูงกว่าการเป็นอาสาสมัคร ทำให้เกิดการแย่งงานในพื้นที่ของผู้ที่เป็นอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ก่อน ซึ่งนั่นไม่ได้เป็นการทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น แรงจูงใจของบรรดาอาสาสมัครคือการสร้างสรรค์สังคม พบปะผู้คน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ จึงอาจพูดไม่ได้ว่าเป็นการไม่เห็นแก่ตัว เพราะมีส่วนที่เป็นความพึงพอใจเจือปนอยู่ ดังนั้น วิธีที่น่าจะดีที่สุดต่อสังคมและทุกฝ่ายคือการทำงานที่ทำอยู่ให้มากขึ้น ให้ดีขึ้นของแต่ละคน และนำเงินไปบริจาคแก่งานอาสาสมัคร เสมือนหนึ่งเป็นการใช้ความสามารถของเราทำสิ่งที่ดีแก่สังคมได้มากกว่าการลงมือเองทางตรง