โลกพลิกโฉม: ความมั่งคั่งในนิยามใหม่

แทบไม่น่าเชื่อว่า ในช่วงเวลาห่างกันเพียงสิบปี ประเทศไทยต้องเผชิญกับ “วิกฤติ” ที่รุนแรงถึง 2 ครั้ง 2 คราด้วยกัน พวกเราคงจำได้ดี วิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นในปี 1997 ได้สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง มิเพียงเท่านั้น...

เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม

เมื่อ “โลกที่คงรูป” เริ่มเกิดการเหลวเยิ้มเหมือนขี้ผึ้งกลายเป็น “โลกที่เลื่อนไหล” การเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าว นำมาสู่การเพิ่มระดับของความซับซ้อนและความไม่แน่นอน ที่ครอบคลุมทั้งในการทำธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของโลกในองค์รวม เรามีสองทางเลือกหรือไม่ หากเราต้องการให้ความเป็นปกติสุขกลับคืนมา     ทางเลือกแรก…การดำรงชีวิตอยู่กับ...