เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 6

คนหมายเลข 6 หมกมุ่นกับเรื่องเงินๆทองๆ ฉลาดในการหาทรัพย์ มีปัญญาดี มีระเบียบแบบแผน รสนิยมสูง มักเป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคม รักและให้ควมสำคัญกับครอบครัว จะเป็นคนขี้ใจออ่อน ขี้เกียจ ขี้ขลาด ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ยอมรับฟังผู้บังคับบัญชา...