เส้นทางสู่การเป็น CEO

เลือกตอบรับงานที่เสนอเงินเดือนให้สูงสุดเสมอ มองหางานที่ทำเงินมากกว่าที่เลือกงานประเภทให้คำปรึกษา วางแผนเส้นทางอาชีพด้วยตัวคุณเอง อย่าหวังพึ่งพาฝ่ายบุคคล มุ่งเน้นการแสวงหาลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ให้ดี รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จงเลือกทำงานที่ยากและเป็นงานที่โดดเดี่ยว หลีกเลี่ยงการเขียนข้อความที่สร้างความขัดข้องใจต่อผู้อื่น แบ่งเวลาสำหรับการไตร่ตรองและทบทวนวันละครั้งๆละหนึ่งชั่วโมง ใช้สมุดจดหรือเครื่องมือสำหรับทดความคิดส่วนตัว อย่าร่วมวงดื่มกับเพื่อนฝูงและหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงของบริษัท อย่าสูบบุหรี่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีระดับสูงกว่า จำชื่อพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคุณให้ได้...