ตัวชี้วัด สกัดมนุษย์ Comfort Zone

กลัวกันเหลือเกินกับการตั้งตัวชี้วัดแล้วไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ต่อรองด้วยสารพัดเหตุผลเอย ไม่ส่งข้อมูลสนับสนุนเอย ส่ายหน้าหน่ายหนีเอย กลัวโบนัสตกแต่ไม่กลัวองค์กรย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนา หรือนี่คือส่วนหนึ่งของคุณลักษณะมนุษย์ Comfort zone พอดีนึกขึ้นได้ว่าตอนเรียนวิชา Computer programming สมัยวัยกระเตาะ ว่ามีแนวคิดของ Recurrence,...

Organizational Culture 3: Providing secure employment

วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้พนักงานอยู่นาน สวัสดิการดี พัฒนาบุคคลได้ดี เน้นรักสมัครสมานสามัคคี แต่เท่าที่สังเกตพบมา ประกอบกับคำบอกเล่า ว่าไม่ค่อยเวิร์ก มาใหม่ก็ alert มาก นานไปก็กลายร่าง แต่ในความเห็นของผมจะออกไปข้างไม่เวิร์คด้วยเหตุเพราะวัฒนธรรมแบบนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นบ่อน้ำเน่าของบุคลากรเก่าแก่ ถ้าไม่เก่งแต่ขี้ประจบ หรือเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้กูขี้เกียจ...