ตัวชี้วัด สกัดมนุษย์ Comfort Zone

กลัวกันเหลือเกินกับการตั้งตัวชี้วัดแล้วไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ต่อรองด้วยสารพัดเหตุผลเอย ไม่ส่งข้อมูลสนับสนุนเอย ส่ายหน้าหน่ายหนีเอย กลัวโบนัสตกแต่ไม่กลัวองค์กรย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนา หรือนี่คือส่วนหนึ่งของคุณลักษณะมนุษย์ Comfort zone พอดีนึกขึ้นได้ว่าตอนเรียนวิชา Computer […]

Organizational Culture 3: Providing secure employment

วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้พนักงานอยู่นาน สวัสดิการดี พัฒนาบุคคลได้ดี เน้นรักสมัครสมานสามัคคี แต่เท่าที่สังเกตพบมา ประกอบกับคำบอกเล่า ว่าไม่ค่อยเวิร์ก มาใหม่ก็ alert มาก […]