ว่าด้วยเรื่องของแผน (Plan)

ถ้าคุยเรื่องประเภทของแผน หรือ Plan ก็ต้องแยกให้ชัดอย่างกระชับ ประมาณนี้ครับ 1. แผนที่ใช้ครั้งงเดียวเลิก (Single-Use Plan) – เมื่องานสิ้นสุดตามแผนก็ถือว่าลุล่วงตามเป้าหมาย (หรือไม่ อย่างไร ก็ว่ากันไป)...