ภาพมุมกว้างที่ต้องพิจาณาในการประกอบธุรกิจยุค Modern Trade

ภาพอย่างกว้างของการประกอบธุรกิจมีประมาณนี้ รู้ความต้องการของลูกค้า => วิเคราะห์ลูกค้าด้วย 6Ws WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร WHERE – ช่องทางในการซื้อ...