ภาพมุมกว้างที่ต้องพิจาณาในการประกอบธุรกิจยุค Modern Trade

ภาพอย่างกว้างของการประกอบธุรกิจมีประมาณนี้   รู้ความต้องการของลูกค้า => วิเคราะห์ลูกค้าด้วย 6Ws รู้ปัจจัยความสำเร็จ โอกาส/ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมธุรกิจ => STEEP […]