Life Management

การจัดการชีวิต (Life Management)

การจัดการชีวิต คืออะไร อันนี้เข้าใจไม่ยาก หากตอบด้วยสามัญสำนึกก็ไม่แคล้วหนีจากการบริหารจัดการกิจกรรมของการดำเนินชีวิตให้ดี มีประสิทธิภาพ ไปมากสักเท่าไร หากตอบเชิงวิชาการ ยิ่งไม่ต้องสนใจให้ดูเอิกเริกจนเกินไป เอาง่ายง่ายก็คือ การจัดการชีวิตก็คือการจัดการชีวิต ดูแลชีวิตให้ดีให้สมกับจริตของแต่ละท่านก็แล้วกัน ทีนี้ ถ้าจะทำให้ชัดให้เป็นระบบเสียหน่อย ผมขอแนะนำ 10D […]