ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ซุปเปอร์ฮีโร่ของ Marvel คงเคยได้ยิน Marvel Power Grid หรือระดับความสามารถแต่ละด้านของเหล่าฮีโร่ หากใครยังไม่เคยได้ยินก็สามารถดูรายละเอียดใน Marvel Universe Wiki ได้เลย สำหรับบทความนี้ จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความสามารถด้านต่างๆใน Powergrid กับคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตที่เรียกว่า CHAMPSPACE (จากตารางแปลงระดับคะแนน อธิบายได้ว่าความสามารถใน Powergrid ด้านใดที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ใน CHAMPSPACE ด้านใดได้บ้าง) เรามาดูกันว่าเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่จะมีระดับคะแนนเป็นอย่างไร

Iron Man

Hulk

Dr.Strange

Thor

Captain America

Spider Man

Black Panther