เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 8

คนหมายเลข 8 เป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบ อนุรักษ์นิยม เชื่อมั่นในทัศนคติของตนเอง เป็นคนที่เงียบมาก เฉยๆ อะไรก็ได้ มีความรับผิดชอบและมีความยุติธรรม กระตือรือร้น […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 9

คนหมายเลข 9 เป็นคนมีความคิดในทางธุรกิจการค้า คิดถึงเรื่องเงินตลอดเวลา ออกจะโลภและมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเป้าหมายและความใฝ่ฝันที่สูง ฉลาดมีไหวพริบ ดูดีมีชาติตระกูล รับมือสถานการณ์ต่างๆได้ดี รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสม […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 7

คนหมายเลข 7 มักพบกับความโชคดี มีผู้อุปภัมภ์คอยสนับสนุน มีเครือข่ายสังคมที่กว้างขวาง มุ่งมั่นเพื่อสร้างการมีชื่อเสียงและอนาคตการงาน รับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี เป็นคนรักความบันเทิง ทำอะไรเชื่องช้า จิตใจโลเลไม่มั่นคง […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 6

คนหมายเลข 6 หมกมุ่นกับเรื่องเงินๆทองๆ ฉลาดในการหาทรัพย์ มีปัญญาดี มีระเบียบแบบแผน รสนิยมสูง มักเป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคม รักและให้ควมสำคัญกับครอบครัว จะเป็นคนขี้ใจออ่อน […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 5

คนหมายเลข 5 เป็นคนมีหลักการในการทำงาน มีเหตุมีผล มีไหวพริบในการวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ดี ขยัน ทำงานหนัก อาจจะประสบความสำเร็จช้าแต่เป็นไปอย่างมั่นคง มีความเข้มแข็งมาก เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจสูง […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 4

คนหมายเลข 4 เป็นนักวางแผนตัวฉกาจ มีความเป็นอัจฉริยะภาพในตัว เป็นคนใฝ่ศึกษาเรียนรู้ เป็นนักแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อแผนการของคุณให้ประสบผลสำเร็จ เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดและด้วยความชาญฉลาด มีทักษะในการเอาตัวรอดที่ดีเยี่ยม ยึดถือความมีวินัย […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 3

คนหมายเลข 3 มีความคล่องแคล่วว่องไว เปี่ยมไปด้วยพลัง ทั้งการเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานอย่างมุ่งมั่นกระตือรือร้น การเคลื่อนไหวทางกายที่กระฉับกระเฉง มีความชัดเจนในตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความสามารถในการแยกแยะป็นเลิศ […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 1

คนหมายเลข 1 มีสภาวะของความเป็นผู้นำสูงมาก เป็นนักสู้ที่ยากจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ชอบการริเริ่มสิ่งต่างๆ ทุกอย่างมักจะมาจากจุดเริ่มต้นที่คุณเป็นคนคิด แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้มีปัญญาที่โดดเด่นราวกับฟ้าประทาน สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์สิ่งรอบตัวได้อย่างละเอียดและสร้างสรรค์ แต่ถ้าคุณไม่เริ่มก็เป็นการยากที่จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปเป็นร่าง รักอิสระ […]

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 2

คนหมายเลข 2 มีจิตใจอ่อนโยน อารมณ์อ่อนไหวง่าย ลังเล และไม่กล้าตัดสินใจ มีความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง พูดนำเสนอเก่งด้วยวาจานุ่มนวลและเป็นมิตร […]