สรุปหนังสือ The Art of Thinking clearly โดย Rolf Dobelli

• การอ้างเหตุผล – ‘Because’ Justification• ความอ่อนล้าจากการตัดสินใจ – Decision Fatigue• อคติจากการกลัวติดเชื้อ – Contagion Bias• ปัญหาของค่าเฉลี่ย...

Go

หมากล้อมมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ชื่อภาษาจีนของหมากล้อม คือ เหวยฉี (围棋, Weiqi) คนจีนสมัยโบราณเรียกหมากล้อมว่า “อี้” (弈, Yi)  หมากล้อมถือเป็นหมากระดานที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มหมากกระดานสมัยโบราณทุกชนิด มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีแล้ว...