เห็นเนปาลวันนี้แล้ว ใช่ว่าไม่มีมุมดีดี

1. คนที่ไม่เคยได้ ก็ได้เท่ากับเทียมกับ คนที่ได้ตลอด (คนรวย) นั่นคือเครื่องยังชีพ แต่การ calibrate ด้วยภัยธรรมชาติก็ดูโหดร้ายไปหน่อย แต่ถ้าไม่มีบ้าง ก็ยากที่มนุษย์จะลงมือทำให้สำเร็จ

2. พวกเขายึดติดหาเลี้ยงประเทศด้วยมรดกเก่าๆที่มีมานาน ต้องคิดใหม่ละว่าจะชดเชยสิ่งที่พังไปด้วยอะไร คนเนปาลรายได้ต่ำ การศึกษาต่ำ แต่จิตใจสูง ผมว่าอันหลังสุดคือ key success factor … Viral marketing ผมว่ามันบ้านบ้าน Moral marketing สิเจ๋ง และมีไม่กี่พื้นที่บนโลกที่จะทำได้ เนปาลอยู่ที่สูง เหมาะแก่คนจิตใจสูงที่จะไปเยี่ยมชม แต่จะทำยังไงให้คำว่าจิตใจสูงให้มี Economic value ขึ้นมาได้

คิดสิคิดๆๆๆๆๆๆๆ