CHAMPSPACE กับแนวคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ

ตามหลักแนวคิดของจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personally Psychology) ได้แบ่งประเภทคนเราแบบกว้างๆออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเกณฑ์ดังนี้ คนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย คนเปิดเผย กับ คนปิดกั้นตนเอง คนประนีประนอม กับ คนต้องการเอาชนะ...

ว่าด้วยเรื่องตนเอง (About Self)

เรื่องราวของการมีชีวิต ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ ชอบหรือไม่ ในที่นี้ขอเน้นที่ความครอบคลุมแนวคิดที่เราได้เคยรับรู้กันมาแบบกว้างๆ กันเสียก่อน เรื่องราวที่ว่านี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นสามช่วง ช่วงแรก เมื่อเราอยู่ระหว่างภพ (Between-Life state) คนเราจะเลือกช่วงเวลาที่จะเกิดมา ใช่แล้วครับเราเป็นคนเลือกเวลาเกิดตกฟากที่เราพอใจตามบุญที่เรามีด้วยตัวเองจริงๆ...

วิเคราะห์บุคลิกภาพด้วยเทคนิค DISC

บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะของบุคคลหนึ่งที่แสดงออกผ่านทางสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม โดยจะแตกตางกันตามจิตใจและจิตใต้สานํึกของแต่ละคน ซึ่งสามารถทดสอบอย่างง่ายๆ ได้จากแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้วิเคราะห์วิธีการคิดและลักษณะนิสัยพื้นฐาน สำหรับใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานหรือใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในแง่ของการเลือกตอบสนองต่อบุคคลที่เราทราบลักษณะนิสัยพื้นฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 9

คนหมายเลข 9 เป็นคนมีความคิดในทางธุรกิจการค้า คิดถึงเรื่องเงินตลอดเวลา ออกจะโลภและมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเป้าหมายและความใฝ่ฝันที่สูง ฉลาดมีไหวพริบ ดูดีมีชาติตระกูล รับมือสถานการณ์ต่างๆได้ดี รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสม ชอบทำอะไรด้วยความรวดเร็วมากกว่าการเน้นในรายละเอียด มีพลังในการทำงาน ภายนอกดูแข็งแต่ลึกๆแล้วเป็นคนอ่อนโยน มีเสน่ห์ในตัวเอง...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 8

คนหมายเลข 8 เป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบ อนุรักษ์นิยม เชื่อมั่นในทัศนคติของตนเอง เป็นคนที่เงียบมาก เฉยๆ อะไรก็ได้ มีความรับผิดชอบและมีความยุติธรรม กระตือรือร้น ทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี ทำงานเร่งรีบ หุนหันพลันแล่น ภายนอกดูเป็นคนแข็งกร้าว...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 7

คนหมายเลข 7 มักพบกับความโชคดี มีผู้อุปภัมภ์คอยสนับสนุน มีเครือข่ายสังคมที่กว้างขวาง มุ่งมั่นเพื่อสร้างการมีชื่อเสียงและอนาคตการงาน รับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี เป็นคนรักความบันเทิง ทำอะไรเชื่องช้า จิตใจโลเลไม่มั่นคง ชอบให้คนมาบริการ มักชอบโต้แย้ง ถูกนินทาวในทางที่ไม่ดีบ่อยๆ  ...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 6

คนหมายเลข 6 หมกมุ่นกับเรื่องเงินๆทองๆ ฉลาดในการหาทรัพย์ มีปัญญาดี มีระเบียบแบบแผน รสนิยมสูง มักเป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคม รักและให้ควมสำคัญกับครอบครัว จะเป็นคนขี้ใจออ่อน ขี้เกียจ ขี้ขลาด ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ยอมรับฟังผู้บังคับบัญชา...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 5

คนหมายเลข 5 เป็นคนมีหลักการในการทำงาน มีเหตุมีผล มีไหวพริบในการวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ดี ขยัน ทำงานหนัก อาจจะประสบความสำเร็จช้าแต่เป็นไปอย่างมั่นคง มีความเข้มแข็งมาก เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจสูง หนักแน่นมั่นคง ผู้คนให้ความเคารพ อารมณ์อ่อนไหวง่าย ดื้อรั้น...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 4

คนหมายเลข 4 เป็นนักวางแผนตัวฉกาจ มีความเป็นอัจฉริยะภาพในตัว เป็นคนใฝ่ศึกษาเรียนรู้ เป็นนักแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อแผนการของคุณให้ประสบผลสำเร็จ เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดและด้วยความชาญฉลาด มีทักษะในการเอาตัวรอดที่ดีเยี่ยม ยึดถือความมีวินัย ความตรงต่อเวลา ชอบการทดสอบ เมื่อล้มแล้วจะลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เข้าสังคมเก่ง...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 3

คนหมายเลข 3 มีความคล่องแคล่วว่องไว เปี่ยมไปด้วยพลัง ทั้งการเรียนรู้ได้เร็ว ทำงานอย่างมุ่งมั่นกระตือรือร้น การเคลื่อนไหวทางกายที่กระฉับกระเฉง มีความชัดเจนในตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความสามารถในการแยกแยะป็นเลิศ แสดงออกถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต่อบุคคลรอบข้างด้วยคำพูดที่ตรงไปตรงมา จุดอ่อนอยู่ที่เรื่องของอารมณ์ร้อน ขี้หงุดหงุด ไม่ค่อยมีความอดทนต่อการรอคอย...

เลขศาสตร์กับคนหมายเลข 1

คนหมายเลข 1 มีสภาวะของความเป็นผู้นำสูงมาก เป็นนักสู้ที่ยากจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ชอบการริเริ่มสิ่งต่างๆ ทุกอย่างมักจะมาจากจุดเริ่มต้นที่คุณเป็นคนคิด แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้มีปัญญาที่โดดเด่นราวกับฟ้าประทาน สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์สิ่งรอบตัวได้อย่างละเอียดและสร้างสรรค์ แต่ถ้าคุณไม่เริ่มก็เป็นการยากที่จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปเป็นร่าง รักอิสระ ชอบความสันโดดมาก มีความยุติธรรม สนุกสนานและเป็นมิตรกับคนรอบข้าง เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ...